نمایش دادن همه 2 نتیجه

حسگر انگشتی سوکتی

تماس بگیرید
حسگر انگشتی سوکتی قطعه ی حسگر انگشتی سوکتی در قسمت ورودی آب سرد به فلو پروانه متصل شده است. هر

حسگر انگشتی سوزنی چراغ دار

120,000 تومان
حسگر انگشتی سوزنی چراغ دار قطعه ی حسگر انگشتی سوزنی چراغ دار در قسمت ورودی آب سرد به فلو پروانه