در حال نمایش 2 نتیجه

حسگر انگشتی سوکتی

تماس بگیرید
حسگر انگشتی سوکتی قطعه ی حسگر انگشتی سوکتی در قسمت ورودی آب سرد به فلو پروانه متصل شده است. هر

حسگر شش ضلعی فلومتر

250,000 تومان
حسگر شش ضلعی فلومتر قطعه ی حسگر شش ضلعی فلومتر در قسمت ورودی آب سرد به فلو پروانه متصل شده