نمایش یک نتیجه

تبدیل منبع انبساط 3/8 به 1/2

12,000 تومان
این تبدیل برای منبع انبساط بوده و مهره 3.8 را به رزوه 1.2 تبدیل می‌کند.