در حال نمایش یک نتیجه

بای پس فنری

22,000 تومان
بای پس یا مدار سیکل کوتاه در زیر پمپ قرار گرفته و دارای مسیر بای پس و سوپاپ بای پس