در حال نمایش یک نتیجه

حسگر انگشتی سوکتی

تماس بگیرید
حسگر انگشتی سوکتی قطعه ی حسگر انگشتی سوکتی در قسمت ورودی آب سرد به فلو پروانه متصل شده است. هر