نمایش یک نتیجه

محدود کننده دبی آب

15,000 تومان
کاربرد دستگاه محدود کننده برای کاهش جریان آب یا گاز میباشد. دستگاه محدود کننده در قسمتی که جریان وجود دارد