در حال نمایش 5 نتیجه

واشر لاستیکی نازک 1/2

700 تومان
واشر لاستیکی نازک 1/2 برای استفاده در اتصالات داخلی پکیج کاربرد دارد.

واشر لاستیکی ضخیم 1/2

500 تومان
واشر لاستیکی ضخیم 1/2 برای استفاده در اتصالات داخلی پکیج کاربرد دارد.

واشر لاستیکی نازک 3/4

1,000 تومان
واشر لاستیکی نازک 3/4 برای استفاده در اتصالات داخلی پکیج کاربرد دارد.

واشر لاستیکی تخت 1/4

500 تومان
واشر لاستیکی تخت 1/4 برای استفاده در اتصالات داخلی پکیج کاربرد دارد.

واشر لاستیکی 3/8

500 تومان
واشر لاستیکی 3/8 برای استفاده در اتصالات داخلی پکیج کاربرد دارد.