نمایش یک نتیجه

فلوسوئیچ اصلاحی

150,000 تومان
فلوسوئیچ اصلاحی وظیفه فلوسوئیچ اصلاحی تشخیص میزان شدت و زمان باز شدن آب گرم میباشد. زمانی که شیر آب باز