نمایش یک نتیجه

مانومتر رزوه ای

180,000 تومان
مانومتر رزوه ای مانومتر رزوه ای از دستگاه های کنترل فشار پکیج میباشد و میزان فشار گاز را می سنجد.